تیم سینجنتا ایران

مدیریت

خانم سیلویا فادلی 

[email protected]

واحد فروش سموم

 • Key Account Manager

مهندس امیر زنده دل

[email protected]

کارشناسان  فنی و فروش
 

 • مهندس فرهاد خوشبخت(استان فارس)

[email protected]

 • مهندس محمود پور محمود( خوزستان،بوشهر)

[email protected]

 • مهندس ابراهیم آق  ( گلستان ، مازندران، گیلان)

[email protected]

 • مهندس شهرام زارع ( کرمان . هرمزگان)

[email protected]

 • مهندس محمد رضا سرمست (غرب کشور)

[email protected]

 • مهندس الهام پورطاهری ( یزد و اصفهان)

[email protected]

 • مهندس وهاب فلاح  (خراسان)

[email protected]

واحد بازاریابی و توسعه محصولات

 • مدیر توسعه و بررسی  محصولات ( پورتفولیو)

 فائزه میرکاظمی

[email protected]

 • مدیر بازاریابی 

میر امیر صدرمجلس

[email protected]

 • مدیر عملیات بازاریابی

سپیده نوری

[email protected]

واحد فنی

 • مدیر فنی

مهندس مهدی محسن نسب

[email protected]

 • کارشناس فنی

مهندس جلال طاطاری

[email protected]

مهندس بابک کشاورز

[email protected]

مهندس داریوش طاهری

[email protected]

واحد ثبت سموم

 • کارشناس ثبت سموم

مهندس واچیگ گرگی فریدن

[email protected]

واحد بذر صیفی

 • کارشناس توسعه محصول

 مهندس هیراد زند

[email protected]

 • Key Account Manager

مهندس سحر سعید 

[email protected]

 • کارشناس فنی و فروش منطقه ایی

 مهندس رامین نوربخش

[email protected]

 • کارشناس فنی و فروش منطقه ایی

مهندس رضا تدینی راد

[email protected]

 • کارشناس آزمایشات تحقیق و توسعه

 مهندس رضا محتسبی

[email protected]

مهندس محمود کمالی

[email protected]

واحد مالی

مدیر مالی

سرکار خانم مهنوش میرزائی

[email protected]

واحد بازرگانی خارجی

کارشناس خدمات مشتریان و سفارشات خارجی

 سرکار خانم سارا زاهدی

[email protected]

امور اداری

 • مسئول دفتر مدیریت 

فرناز شاپوری فر

[email protected]

 • امور اداری

مهندس عارف آتش زبان

[email protected]

واحد انفورماتیک

 • مدیر فناوری اطلاعات و شبکه

میثم رحمتیان

[email protected]