سیاست های دسترسی

قابلیت دسترسی

ما اهمیت فراهم ساختن یک وب سایت را که برای تمامی بازدید کنندگان به وب سایت مان در دسترس و شامل باشد درک می کنیم. این صفحه [موارد زیر را] توضیح می دهد:

  • رویکرد ما به در دسترس ساختن این وب سایت
  • بخش های مختلف برای تقویت دردسترس بودن سایت
  • چه کنیم اگر هر سوال یا بازخوردی برای ما دارید

رویکردهاش

هدف این وب سایت این است که الزامات معیار سطح A اقدامات دسترسی وب کنسرسیوم شبکه جهانی وب (WCAG WAI) راهنمای 2.0 را تامی کرده و از آن فراتر برود.

بخش های قابلیت دسترسی

ما لینک های «پرش به محتوای اصلی» را فراهم کرده ایم که اجازه می دهد از منوی راهبری عبور کرده و به محتوای اصلی بروید.

اندازه متن

شما می توانید با استفاده از گزینه ی اندازه ی متن در مرورگرتان اندازه ی متن را تغییر دهید: View- Text Size. معهذا بسته به تنظیمات متنی که انتخاب می کنید، چیدمان برخی صفحات ممکن است به صورتی متفاوت از آنچه در نظر داشته ایم به نمایش درآید.

متن های جایگزین برای تصاویر

به تمامی تصاویر متن های جایگزین مناسب داده شده است.

عناصر سربرگ

عناصر سربرگ HTML استفاده شده اند تا ساختار صفحه را ارائه کنند، از تکنولوژی های دستیاری حمایت کنند که راهبری سرتاسری صفحه را ممکن می کنند.

لینک متن

تمامی ابرلینک ها باید وقتی متن را می خوانیم معنا داشته باشند و ابرلینک ها به روشنی با شیوه ی نگارش متن متفاوت از بدنه ی متن اصلی ارائه شوند.

استقلال جاوا اسکریپت

وقتی اسکریپت جاوا یا دیگر اسکریپت ها برای راهبری یا کاربردی بودن استفاده می شود، یک مکانیزم جایگزین استفاده شده برای هنگامی که مرورگر شما از این اسکریپت ها پیشتیبانی نکند.

تضاد رنگی

ترکیب رنگی متن و زمینه ای را انتخاب کرده ایم تا اطمینان حاصل کند تضاد کافی وجود دارد و همچین اطمینان حاصل کرده ایم که اطلاعات تنها با رنگ ارجاع داده نشده اند.

سبک صفحات

ما از Cascading Style Sheets (CSS) استفاده کرده ایم تا ارائه ی صفحات  را کنترل کرده و از علامت گذاری های به طور متناسب ساخت یافته برای محتوا استفاده کرده ایم. اگر سبک صفحات پشتیبانی نشده باشد یا خامو ش باشد، اطلاعات بر روی وب سایت همچنان می تواند مورد دسترسی و استفاده باشد.

پرسش ها و بازخورد ها

اگر هرگونه مشکلی در دسترسی به هرگونه اطلاعات بر رو ی این وب سایت دارید یا هرگونه بازخوردی برای ما دارید، لطفا ایمیل زده یا کتبا برای ما بنویسید – جزییات تماس را در این صفحه ببینید.

تاریخ بازنگری

این بیانیه ی قابلیت دسترسی آخرین بار در تاریخ 20 ژانویه ی ۲۰۱۶ بازنگری شده است.