You are here

محصولات بذور سبزیجات

CHAMPION F1, هویج

CHAMPION F1

هویج

هویج هیبرید از نوع نانتس (Nantes) • بوته قوی با برگ‌های بلند، متوسط رس (150 – 130 روز)، مناسب برای کشت در پاییز و
DORDOGNE F1, هویج

DORDOGNE F1

هویج

• هویج هیبرید از نوع نانتس (Nantes) • بوته قوی با برگهای بلند، مقاومت بالا به بیماری های برگی ، زودرس و مناسب جهت
YUKON F1, هویج

YUKON F1

هویج

• هویج هیبرید از نوع نانتس (Nantes) • بوته قوی با برگ های بلند و پوشش برگی بالا و ایستاده ، زودرس، مناسب برای کشت