You are here

محصولات بذور سبزیجات

CAOBA F1, فلفل دلمه ای

CAOBA F1

فلفل دلمه ای

• فلفل دلمه ای به رنگ قرمز، مناسب کشت در گلخانه • رقمی میان رس، بوته قوی با رشد رویشی متوسط، میانگره های کوتاه،
CRUSADER F1, فلفل دلمه ای

CRUSADER F1

فلفل دلمه ای

• فلفل دلمه ای هیبرید جهت کشت در فضای باز • رقمی میانرس (80-75 روز بعد از انتقال نشاء)، بوته قوی با فشردگی متوسط و
LUMOS F1, فلفل دلمه ای

LUMOS F1

فلفل دلمه ای

فلفل دلمه ای به رنگ زرد جذاب ، مناسب کشت در گلخانه دارای بوته قوی و بسیار پربار با تحمل بالا در شرایط سرد و تشکیل
VERGASA F1, فلفل دلمه ای

VERGASA F1

فلفل دلمه ای

فلفل دلمه ای به رنگ قرمز مناسب کشت در گلخانه بوته قوی با تحمل بالا در شرایط گرم و سرد ، پربار و زودرس میوه متوسط