You are here

Fungicide

Amistar Xtra, Fungicide

Amistar Xtra

Fungicide

active

آمیستار اکسترا قارچکش سیستمیک است که طیف وسیعی...

Artea, Fungicide

Artea

Fungicide

active

آرتئا قارچ کشی سیستمیک از گروه تریازولها با دو نوع ماده موثره (سیپروکونازول...

Carial Star

Fungicide

active

کریال استار محصول جدیدی از شرکت سینجنتا است که جهت کنترل انواع لکه برگی ها و...

Cidely-Top

Fungicide

active

سیدلی تاپ استانداردی جدید در کنترل سفیدکهای...

Daconil, Fungicide

Daconil

Fungicide

active

داکونیل قارچ کشی است حفاظتی که  حاوی 720 گرم...

Ortiva Top, Fungicide

Ortiva Top

Fungicide

active

 ارتیواتاپ قارچ کشی سیستمیک است که حاوی 200 گرم...

Thiovit Jet, Fungicide

Thiovit Jet

Fungicide

active

تیوویت جت قارچ کشی است تماسی و حفاظتی و غیر...

Topas, Fungicide

Topas

Fungicide

active

توپاس حاوی 200 گرم پنکونازول در لیتر  است....

Uniform

Fungicide

active

یونیفرم قار چکشی است سیستمیک که طیف وسیعی از بیمار یهای خا کزی مانند پیتیوم...