You are here

Product search

Pages

Actara, Insecticide

Actara

Insecticide

active

آکتارا 25 گرانول قابل حل در آب، حاوی 250 گرم ماده موثر تیامتوکسام در هر...

AgriFlex

Insecticide

active

اگریفلکس حاوی 152 گرم در لیتر تیامتوکسام و 33 گرم در لیتر آبامکتین با ایزومر...

Agrimec Gold

Insecticide

active

"اگریمک گلد ترکیبی بینظیر برگرفته از طبیعت، پتنت شده، کنه کش و حشره کشی آب...

Amistar Xtra, Fungicide

Amistar Xtra

Fungicide

active

آمیستار اکسترا قارچکش سیستمیک است که طیف وسیعی...

Artea, Fungicide

Artea

Fungicide

active

آرتئا قارچ کشی سیستمیک از گروه تریازولها با دو نوع ماده موثره (سیپروکونازول...

Axial, Herbicide

Axial

Herbicide

active

“این علف کش حاوی 50 گرم در لیتر ماده ی موثره ی...

Axial One

Herbicide

active

آکسیال وان حاوی ۴۵ گرم ماده موثره پينوکسادن و ۵...

Carial Star

Fungicide

active

کریال استار محصول جدیدی از شرکت سینجنتا است که جهت کنترل انواع لکه برگی ها و...

Celest

Seed care

active

فلودیوکسونیل 2.5 % اف اس )مایع قابل انتشار برای ضدعفونی بذر(حاوی 25 گرم...

Chess, Insecticide

Chess

Insecticide

active

چِس حشره كش تماسی وسیستمیك می باشد كه برای كنترل انواع شته، در خیار، توتون و...

Cidely-Top

Fungicide

active

سیدلی تاپ استانداردی جدید در کنترل سفیدکهای...

Cruiser, Seed care

Cruiser

Seed care

active

کروزر حشره کشی است سیستمیک  که حاوی 350 گرم...

Daconil, Fungicide

Daconil

Fungicide

active

داکونیل قارچ کشی است حفاظتی که  حاوی 720 گرم...

Dialen Super, Herbicide

Dialen Super

Herbicide

active

دیالن سوپر  حاوی 120 گرم دی کامبا  و 344 گرم...

Eforia 247 SC, Insecticide

Eforia 247 SC

Insecticide

active

افوریا حاوی 141 گرم تیامتوکسام + 106 گرم لامبدا سای هالوترین با تکنولوژی...

Fusilade Forte, Herbicide

Fusilade Forte

Herbicide

active

فوزیلید فورته علف کش انتخابی پس رویشی حاوی 150...

Isabion

Fertilizer

active

"ایزابیون حاوی اسید آمینههای آزاد، زنجیرههای...

Karate Zeon, Insecticide

Karate Zeon

Insecticide

active

کاراته حاوی 100 گرم ماده موثره لامبدا سای هالوترین با تکنولوژی زئون می باشد...

Lintur, Herbicide

Lintur

Herbicide

active

لینتورحاوی دو ماده موثره تریاسولفورون  به نسبت...

Lufox, Insecticide

Lufox

Insecticide

active

لوفوکس حاوی دو ماده موثره فنوکسی کارب (75 گرم در لیتر) و لوفنورون (30 گرم در...

Match, Insecticide

Match

Insecticide

active

مَچ لارو کش اختصاصی بال پولکداران که حاوی 50 گرم لوفنورون در لیتر می باشد....

Memory

Insecticide

active

مموری حاوی ۲۴۰ گرم در لیتر تیامتوکسام می باشد که به صورت مایع سوسپانسیونی...

Memory

Insecticide

active

مموری حاوی ۲۴۰ گرم در لیتر تیامتوکسام می باشد که به صورت مایع سوسپانسیونی...

Ortiva Top, Fungicide

Ortiva Top

Fungicide

active

 ارتیواتاپ قارچ کشی سیستمیک است که حاوی 200 گرم...

Pages