You are here

Karate Zeon, Insecticide

Karate Zeon

Last updated:
30.06.2021

Insecticide

Crop Protection

Insecticide

Composition: 
Formulation: 
Microcapsule
Mode of action: 
Systemic,"Contact
Stomach action

کاراته حاوی 100 گرم ماده موثره لامبدا سای هالوترین با تکنولوژی زئون می باشد و توسط میکروکپسول هایی احاطه می گردد که پس از سم پاشی به سطح برگ چسبیده و سریعا" خشک می شوند. میکروکپسول ها به محض خشک شدن می ترکند و ماده موثره را در محیطی 40 درصد بزرگ تر از قطر ذره سم، پخش می کنند. کاربرد تکنولوژی منحصر بفرد زئون در سم کاراته شرایط منحصر بفردی را از لحاظ ایمنی برای کاربران،  کشت و محیط زیست بوجود می آورد. بنابراین کاراته با تکنولوژی زئون گزینه مناسبی در مدیریت تلفیقی آفات IPM می باشد. حشره کش کاراته دارای خاصیت ضربه ای شدید بر آفات هدف می باشد. این حشره کش به سرعت در کوتیکول حشرات نفوذ کرده و سبب اختلال در سیستم عصبی، توقف تغذیه، اختلال در فعالیت ماهیچه ها، فلج و مرگ حشرات می گردد.