You are here

Carial Star

Last updated:
10.07.2021

Fungicide

Crop Protection

Fungicide

Composition: 

کریال استار محصول جدیدی از شرکت سینجنتا است که جهت کنترل انواع لکه برگی ها و سفیدک داخلی طراحی شده است. کریال استار از تکنولوژی Lok-Flo سفیدک داخلی را بسیار سریع متوقف نموده و در بستر زمان اثر خود را در گیاه بسط می دهد. 
از مزایای کریال استار می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

• مطمئن در کنترل بیماری ها به مدت طولانی تر 
• هوشمند در ترکیب و نحوه ی اثر ، کنترل طیف وسیعی از بیماری ها 
• قاطع : بطور گستره بهترین راهکار برای مبارزه با بیماری 
• قدرتمند در تاثیر جانبی بر طیف گسترده ای از بیماریهای برگی 
• کارآمد در شرایط مختلف بیماری، حتی شرایط پر فشار بیماری

کریال استار این امکان را به شما میدهد تا گیاهی سالم و عاری از بیماری داشته باشید. کریال استار در ایران برای کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار به صورت پیش گیری به ثبت رسیده است و به صورت قاطعی در این مورد عمل می نماید. 
کریال استار حاوی دو ماده موثره ی زیر است که ترکیبی هوشمندانه را ایجاد نموده است:
- مندی پروپامید 250 گرم در لیتر FRAC: 40
- دیفنوکونازول 250 گرم در لیتر FRAC: 3
این در ترکیب در کنار تکنولوژی قوی فرمولاسیون برای بهبود خواس تعلیق سازی ذرات سم در محلول آبی در زمان سمپاشی، قدرت بی نظیر برای چسبیدن به برگ و اندامهای هوایی گیاه، و روش تاثیر چند گانه ی مواد موثره ، می تواند به راحتی سفیدک سطحی را در گلخانه ها به زانو در بیاورد. 

Water volume

1000 L,"1 lit"