You are here

ترویگو

SYN
28.06.2018

ترویگو کنترل کننده طیف وسیع نماتدها است. ترویگو نماتد کش قوی که با داشتن ترکیبات ابامکتین به همراه آهن دارای تاثیر بالایی در کنترل نماتد و  سبزینگی گیاه دارد مصرف تریگو بعد از انتقال نشا از هجوم نماتد به ریشه جلوگیری میکند .ترویگو طیف وسیعی از نماتد را از خانواده های کنترل می کند .ترویگو M. incognita M. javanica M. arenaria M. hapla  دارای کلات آهن است که اثرات افزایش محصول و افزایش تحرک در خاک SC بافرمول  های آلی را در مقایسه با فرمولاسیون های   ستاندارد اروپایی ابامکتین دارد .