ایزابیون فراتر از امینو اسید

اخبار

ایزابیون

تولید بیشتر و همکاری همزمان با محیط زیست

ایزابیون محصولی با منشاء طبیعی است که از هیدرولیز منابع غنی آمینو اسیدی به دست آمده است.

این محصول می‌تواند از طریق آبیاری و یا به صورت محلولپاشی مورد مصرف قرار گیرد تا جانی دوباره به گیاه با تامین متعادل اسیدهای آمینه، پپتید ها و عناصر غذایی معدنی مورد نیاز بدهد. ایزابیون مقاومت گیاه را در برابر استرس های محیطی افزایش می‌دهد و کمک می‌کند تا گیاه حتی در مراحل بسیار حساس گلدهی و تشکیل میوه بتواند مواد غذایی مورد نیاز خود را به خوبی جذب نماید.

ایزابیون همچنین با تغذیه باکتری ها و قارچ های مفید خاک باعث توسعه آنها در بخش اطراف ریشه (ریزوسفر) و ممانعت از ورود عوامل بیمارگر به اطراف ریشه می گردد.

ایزابیون به طور همزمان یک بیو استیمولانت، محافظت کننده از فرآیندهای اسمزی گیاه، یک آنتی اکسیدان و یک ضد استرس است.

این تلفیق همزمان فعال کنندگی زیستی (بیواستیمولانت) و تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه از طریق افزایش جذب در گیاه و مهمتر از همه افزایش کارایی هر عنصرغذایی در گیاه، از سوی دیگر باعث افزایش توان سیستم حفاظتی گیاه و مقاومت هر چه بیشتر و کارآمد تر گیاه در برابر آفات و بیماریها می گردد.


مزایای ایزابیون

 • افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی (سرما، گرما، خشکی، شوری، و غیره).
 •  
 • کاهش تنش انتقال نشاء که دلیل اصلی کمی ریشه دهی و کاهش جذب کلسیم در ابتدای رشد است.
 • کاهش تنش استفاده از سموم و امکان گیاه سوزی در زمان کاربری
 • افزایش گلدهی و تشکیل میوه و کاهش ریزش گلها
 • افزایش میزان همرسی میوه ها و افزایش همسانی اندازه میوه
 • بهبود رنگ، طعم و شکل میوه ها
 •  پیشگیری از بروز کمبود عناصر غذایی در گیاه
 • بهبود جذب عناصر غذایی با کلات نمودن عناصر در تانک سم پاش و یا همراه با کود دهی از طریق آبیاری
 • بهبود جابجایی عناصر غذایی در گیاه و بهبود کارایی عناصر در متابولیسم گیاه
 • افزایش ریشه دهی و جذب بهتر عناصر غذایی از طریق ریشه
 • بهبود رشد باکتری های مفید در خاک از طریق تغذیه آنها


ایزابیون حاوی اسید آمینه های آزاد، زنجیره های کوتاه و زنجیره های بلند از اسید آمینه است.اسید آمینه های آزاد و زنجیره های کوتاه اسید آمینه ای به سرعت از طریق برگ و ریشه جذب شده و در گیاه به حرکت در می آیند.


زنجیره های بلند دارای خاصیت سورفکتانتی بوده و باعث افزایش جذب و پخش شدگی سموم و کود هایی که در زمان کاربری با ایزا بیون مخلوط می‌شوند، می‌گردند.

این زنجیره‌ها توسط ریشه قابل جذب هستند و برخی از آنها نیز مورد تغذیه باکتریها و قارچهای مفید در ریزوسفر قرار می گیرد.


یکی از خصوصیات ویژه و اختصاصی ایزابیون به عنوان یک محصول دارای استانداردهای بالا و ارائه شده توسط شرکت سینجنتا، درجه هیدرولیزاسیون و تناسب میان مقدار اسیدهای آمینه آزاد و پپتیدها یا همان زنجیره‌های آمینو اسیدی آن است، که باعث بروز خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار مناسب جهت استفاده در کشاورزی شده با عملکردی بسیار متفاوت از سایر محصولات مشابه شده و مزایای ذکر شده پیشین را به واقعیت تبدل می نماید.

دستور مصرف

محصول

زمان مصرف

محلوپاشی

آبیاری

درختان میوه

یک هفته قبل از گلدهی، یک هفته پس از تشکیل میوه، زمان درشت شدن میوه

دو در هزار

زمان رنگ آوری میوه

سه در هزار

مرکبات

یک هفته قبل از گلدهی، یک هفته پس از تشکیل میوه ، درشت شدن میوه ، رنگ گیری میوه

سه در هزار

پسته

یک هفته قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه ، تشکیل پوسته استخوانی، پرشدن مغز پسته

دو در هزار

نخیلات

قطر میوه یک سانتی متر، زمان تغییر رنگ میوه

سه در هزار

گلخانه

رشد رویشی

دو تا سه در هزار

دو لیتر در هکتار

قبل از اولین گل ، تکرار هر سه هفته

دو نیم در هزار  

سه لیتر در هکتار

غلات

انتهای پنجه زنی، قبل از ظهور خوشه‌ها

دو لیتر در هکتار

چهار لیتر در هکتار

صیفی و سبزی 

۶ تا ۸ برگی ، قبل از گل، قطر میوه 3 سانتی متر

دو لیتر در هکتار

چهار تا پنج لیتر در هکتار

کلزا و دانه های روغنی

رشد رویشی

دو لیتر در هکتار

چهار لیتر در هکتار

قبل از گلدهی

سه لیتر در هکتار

پنج لیتر در هکتار

 

نکته:

 • مقادیر فوق کلی می باشد و برای دریافت توصیه های دقیق تر با توجه به وضعیت کشت، به کارشناسان شرکت وارد کننده ، شرکت سینجنتا در ایران و یا کارشناسان ذی صلاح محلی مراجعه نمایید.
 • ایزابیون را هرگز با ترکیبات مسی و کلسیمی غلیظ مخلوط ننمایید.
 • از مخلوط کردن ایزابیون با سموم محافظتی خود داری کنید
 • در جای خشک و خنک و دور از آفتاب نگهداری شود
 • دور از دسترس کودکان، حیوانات اهلی و خانگی نگهداری شود