ورک شاپ اموزشی معرفی محصولات

اخبار

ورک شاپ اموزشی معرفی محصولات  ضد عفونی بذور و بررسی پتانسیل ایران با حضور مایک و لوک هنری در تاریخ 6الی 9 خرداد برگزار گردید در این دوره با بازدید از کارخانجات ضدعفونی بذر چغندر قند ،ذرت ،کلزا و گندم ابتدا با بازدید  و بررسی از ماشین الات و سموم رایج بازار به بررسی پتانسیل این بازار پرداخته شد سپس با توجه به تنوع بالای محصولات سینجنتا به عنوان بزرگترین شرکت در زمینه سموم ضدعفونی بیشنهادات محصول انجام گردید

و در نهایت روز چهارشنبه به جمع اوری اطلاعات و بررسی پتانسیل ورود به بازار بررسی های لازم انجام گردید شرکت سینجنتا با سمومی مانند کروزر ، سلست  و ماکسیم ایکس ال د ارای سابقه خوبی در زمینه ضدعفونی بذور در ایران بوده است 

img_4559.jpg
img_4559.jpg
img_4563.jpg
img_4563.jpg
img_4556_0.jpg
img_4556_0.jpg