نماتد کش جدید سینجنتا ترویگو

اخبار

ترویـگــو کنتــرل کننـده طیـف وسیـع نمـاتدها

ترویگو نماتد کشی  قوی است که با داشتن ترکیبات آبامکتین به همراه مولکول های بسیار فعال برای جذب آهن، دارای تاثیر بالایی در کنترل نماتد و سبزینگی گیاه دارد.

مصرف تریگو بعد از انتقال نشاء از هجوم نماتد به ریشه جلوگیری می کند.

ترویگو طیف وسیعی از نماتد های ملوئیدوجاین  را کنترل  می کند. ترویگو  بافرمول SC ساخته شده است و دارای کلات بسیار خالصی از آهن است که اثرات افزایش محصول و افزایش تحرک در خاک های آلی را در مقایسه با فرمولاسیون های استاندارد اروپایی از آبامکتین را از خود نشان می دهد.

ترویگو در خاکهای با مواد آلی بالا،  دارای اثر بهتری است و اتصال به ریشه بهتری خواهد داشت. این ترکیب در خاکهای فقیر از نظر مواد آلی نیز اثری به مراتب بیشتر از محصولات رایج دارد.  

آبامکتین موجود در ترویگو 20 درصد اس سی،  به صورت يکنواختی در لايه  5 تا 10 سانتيمتری خاک نفوذ می کند. برخلاف فرولاسیون های معمولی آبامکتین ، ترویگو هیچ گونه اثر نامطلوبی بر روی سیستم ریشه یا قسمت های هوایی گیاه ندارد.

ترویگو باعث حفاظت ریشه ها در برابر ایجاد آلودگی به نماتد شده و می تواند به میزان بسیار قابل توجهی، گالزایی نماتد ها بر روی ریشه ها را کاهش دهد. ترویگو از این رو می تواند در کنار افزایش سبزینگی و بهبود توان رشدی گیاه به صورت همزمان مقابله با نماتد ها، تاثیر زیادی بر عملکرد نهایی گیاه داشته باشد.
اثر بخشی ترویگو مانند هر نماتد کش دیگر، بسته به؛ جمعیت نماتد در خاک، زمان بروز آلودگی، درجه حرارت و مدت زمان فعالیت نماتد در خاک متفاوت خواهد بود.
 در برخی موارد، که در اثرخسارت نماتدها عملکرد محصول بسیار پایین است با بهبود سیستم ریشه ای،  افزایش محصول تا صد در صد را ایجاد می کند.

 نکات مهم

باید زمین قبل از مصرف ترویگو کاملاً آبیاری شده باشد از مصرف ترویگو در زمین خشک خودداری شود.

فاصله دریپر تا گیاه  نباید بیشتر از 20 سانتی متر باشد (10 سانتیمتر خواهد بود ایده آل) حاله رطوبتی خاک باید نزدیک به گیاهان قرار گیرد

به طور کلی، اثربخشی ترویگو در خاک ماسه ای کمی بهتر است
ترویگو بر
PH خاك تاثیری ندارد

بهترین زمان برای اولین کاربری روز اول انتقال نشاء و یا کاشت بذر در زمین و قبل از ورود نماتد به ریشه گیاه می باشد. به این صورت که انتقال نشاء یا کاشت بذر ----> 30 تا 40 دقیقه آبیاری ------ > مصرف ترویگو در ادامه ی آبیاری.

ترویگو به صورت مصرف در دوصورت زیر توصیه می گردد:

  • چهار بار مصرف با دز پایین و فاصله زمانی 14 روز
  • دو بازر مصرف با دز بالا و فاصله زمانی 28-30روز

  برای سمپاشی پشتی حدود 30 تا50 میلی لیتر  محلول پای هر گیاه مصرف شود

برای سمپاشی از طریق سیستم  آبیاری حدود 100-200 میلی لیتر محلول برای هر گیاه مصرف شود

        

دلایل مصرف ترویگو                             

  • ممنوعیت فومیگانت
  • ممنوعیت بیشتر ارگانوفسفره ها
  • افزایش آگاهی های درباره باقیمانده سموم و  تقاضای کم و یا صفر محصولات با باقیمانده بالا
  • نیاز و تقاضا برای مصرف محصولات کم خطر و امن
  • تقاضا برای محصولات با حداقل خطر زیست محیطی
  • ترکیبی امن و غیر خطرناک برای کاربر در زمان کاربری
  • نتایج بسیار خوب مصرف ترویگو در کنترل نماتد و توسعه ریشه

ترویگو چگونه نماتد ها را کنترل می کند؟