سکوسترن

SYN
28.06.2018

پر فروش ترین کلات آهن ، سریعترین و پایدارترین کلات آهن ، افزایش میزان و کیفیت محصول

پروکلیم فیت

SYN
28.06.2018

مؤثرترین حشره کش براى کنترل بید گوجه فرنگی(توتا)
گزینه ای مناسب براىمدیریت مقاومت آفات به حشره کشهاى رایج
بهترین انتخاب برای مبارزه تلفیقی ICM

دوره آموزشی زیر ساخت بنیادی

این دوره در هتل اسپیناس پالاس تهران میباشد که مختص کارکنان دفتر سیتجنتا ایران است

دوره آموزشی بازاریابی

این دوره توسط مدرسین بازاریابی شرکت سینجنتا در محل سالن جلسات دفتر تهران برگزار شد

ایزابیون - محصولی جدید که به زودی معرفی میشود